BORGVIK_logo_liten.gif

Öppettider 2017

Bagarstuga

bagarstugan_150x85.jpg
Försäljning av bröd på midsommarafton, i övrigt enligt överenskommelse Läs mer

Boa

boa_150x27.jpg

Gammal brukshandel med försäljning lokalt producerat hantverk och produkter.

Öppet:  Begränsat öppethållande 18-22/6
23/6-6/8 12-17 varje dag
Läs mer

Klensmedja

klensmedja_150x83.jpg

Smed i klensmedjan på midsommarafton!

Öppet: midsommarafton
Läs mer


Museet

museet_150x77.png

Permanentutställningen

Järnets Väg samt utställningen Så bodde man förr.

Öppet: Lördag-Söndag 

23/6-6/8 12-17
Läs mer

Borgvik-kyrka_480.png

Borgviks kyrka

Sockenkyrka för Borgvik på 1600-talet var Grums kyrka som låg på ca 1 mils avstånd. Vägarna var dåliga, vilket ledde till att man istället för att besöka Guds hus stannade hemma och i värsta fall fördrev tiden med dryckenskap.

För att råda bot på detta övertalade Catarina Ysing, hustru till brukspatronen Erik Nilsson Borgström, sin man att ansöka hos kungen Karl XII om att få uppföra en kyrka i Borgvik.

Ansökan beviljades redan i januari 1716 och det sägs att kungen själv stannade till i Borgvik på sin resa till Norge i februari smma år, för att med egna ögon ser var kyrkan skulle ligga. Redan 1718 kunde kyrkan invigas trots att den då inte var riktigt färdig.

Erik Nilsson Borgström dog 1720 men hans hustru Catarina och de tre sönerna Johan, Nils och framför allt Erik Eriksson Borgström fortsatte färdigställandet av kyrkan. Familjen har också skänkt mycket av kyrkans inredning.

1734 påbörjades bygget av kyrktornet, det drog ut på tiden och tornet stod inte klart förrän 1741.

1879 spräcktes kyrktornet av ett åsknedslag, för att förhindra ras slog man järnband kring tornet och dolde dessa med lister.

.........................................................................................................................................

Hitta hit

borgvik_karta_kyrkan_225.jpg

Följ skyltning från alla infarter.

Takmålningarna

Med hjälp av de kontakter patronfamiljen i Borgvik hade med göteborska handelsmän kunde en skicklig kyrkomålare från Göteborg anlitas för målning av interiörerna i kyrkan.

Michael Carowsky var ursprungligen dekoarationsmålare men övergick allt mer till kyrkomålning.

Han gifte sig 1744 med Maria Ross, dotter till kyrkomålaren Johan Ross, som målat Örgryte gamla kyrkas tak, i rokokostil.

Carovsky utnyttjade Ross' skisser och anpassade dem till Borgviks kyrka.

Omkring år 1745 målade han det vackra innertaket, altartavlan, predikstolen och läktarbarriären.

Takmålningen i Borgviks kyrka lyser av ungdomlig skaparkraft och anses till och med bättre än originalet i Örgryte gamla kyrka. I mitten tronar Jesus på en regnbåge med 6 apostlar på varje sida, på södra långsidan ses paradiset och på en del av norra långsidan ses helvetet.

Källa: Sven Kullander, Värmarnas land