BORGVIK_logo_liten.gif

Öppettider 2017

Bagarstuga

bagarstugan_150x85.jpg
Försäljning av bröd på midsommarafton, i övrigt enligt överenskommelse Läs mer

Boa

boa_150x27.jpg

Gammal brukshandel med försäljning lokalt producerat hantverk och produkter.

Öppet:  Begränsat öppethållande 18-22/6
23/6-6/8 12-17 varje dag
Läs mer

Klensmedja

klensmedja_150x83.jpg

Smed i klensmedjan på midsommarafton!

Öppet: midsommarafton
Läs mer


Museet

museet_150x77.png

Permanentutställningen

Järnets Väg samt utställningen Så bodde man förr.

Öppet: Lördag-Söndag 

23/6-6/8 12-17
Läs mer

sakans113BorgvikKGHattlagKu_558.gif

Skans 113

Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland. Skansen som delvis är belägen inom Borgviks gamla bruksområde ingår idag i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Den till delar restaurerade skansen är ett ovanligt exempel på en anläggning som bevarats i anslutning till bebyggelse.

Lämningarna inom skansen har försetts med informationsskyltar som gör det möjligt för besökarna att på egen hand ta sig runt en ca 3 km lång slinga. På begärna arrangerar också Borgviks hembygdsförening guidade visningar under sommarperioden juni, juli och augusti.